VISIONIX Retinomax Screeen

Najbardziej udany na rynku mobilny autorefraktometr. Łączy w sobie wszystkie funkcje urządzenia stacjonarnego z zaletami urządzenia ręcznego. Doskonały do śródoperacyjnego pomiaru refrakcji.

Złoty standard wśród autorefraktometrów pediatrycznych.

Producent: VisionixFrancja

Share